Polat Vakfı

Vakfın Gayesi

POLAT Vakfı’nın gayesi Türkiye’de eğitim, spor, çevre ve kültür alanlarında tesis ve sosyal yardımlaşma yoluyla toplumumuza destek olmakla birlikte bu alanlardaki faliyetleriyle Türk insanlarının kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, memlekete faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Misyon

Toplumsal yaşamı derinden etkileyen sorunlara insan odaklı bakış açısı ile çözümler sunmak.

Manifesto

Toplumsal yaşamı iyileştirmek için çalışırız. Kadın ve çocukların hayatlarında fark yaratabileceğimize inandığımız alanlara odaklanırız.

Amaç

2025 yılı itibarıyla en az 1 milyon kadın ve çocuğun hayatına dokunmak ve katkıda bulunmak.

“Kadınlar ve çocuklara yönelik eğitim, spor ve gelişim odaklı projeleri destekleyerek öncelikle bulunduğumuz toplumda fark yaratmayı, uzun vadede ise daha yaşanabilir bir dünya için gereken adımları atmayı hedefliyoruz.”

POLAT Vakfı İşleyiş Kural ve Prensipleri

  • Sosyal Yatırım Alanları

    Polat Ailesi’nin Ocak 2023’de kurduğu Polat Vakfı’nın önceliği hayırseverlik alanında kadın ve çocukların eğitimsel, kültürel ve profesyonel gelişimlerine katkı sunmaktır.

  • Yardım Faaliyetleri ve Vergilendirme

    Yardım faaliyetleri ve vergilendirme ile ilgili konular dahil olmak üzere POLAT Vakfı’nın her türlü faaliyetleri T.C. kanunlarına uygundur.

  • Proje Talep Değerlendirme

    Proje talepleri değerlendirme sürecinde, POLAT Vakfı senedi ve Yerel Bağış Politikasının uygunluğu esas alınmaktadır.

Polat Vakfı Yönetim Kurulu

POLAT Vakfı Yönetim Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve projeler ile ilgili görüş ve tavsiyelerle bu uygulamaların geliştirilmesi ve gelecek çalışmalara yön verilmesi amacıyla yılda belirli sürelerde bir araya gelir.

Adnan POLAT

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim POLAT

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eda POLAT

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe POLAT

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Akın SÜEL

Polat Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri